Consultancy, Kennisuitwisseling & Coördinatie

Welkom bij Full Facility Services, De organisator voor corporate governance opleidingen, governance advies en onderzoek voor commissarissen, toezichthouders, directeuren, bestuurders, secretarissen, toezichthouders in pensioenfondsen, aandeelhouders, partner-accountants, juristen en compliance functionarissen, alsmede voor de gehele rvt, rvc en rvb.

Full Facility Services bestaat nu 4jaar. We zijn trots op het track record dat we hebben opgebouwd, met onze tientallen programma’s en honderden alumni die onze programma’s hoog gewaardeerd hebben. De komende jaren staan onze programma’s in het teken van ‘waardengedreven governance’, uitgaande van de balans die wij zoeken tussen enerzijds inhoudelijke kennis en anderzijds de persoonlijke professionele competenties en governance-vaardigheden, vanuit uw eigen waarden en overtuigingen.
U vindt op deze website ons curriculum met programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals.

Doel van deze programma’s is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol als governance-professional beter in te vullen en ‘board room dynamiek’ meer authentiek en effectief te beïnvloeden. Deze programma’s zijn op open inschrijving, maar worden desgewenst óók incompany aangeboden.

 

Wij zijn ontstaan naar aanleiding van een groeiende behoefte op kennis en kunde in het werkveld van bestuurders, directieleden en ondernemers in zorg, overheid en diverse disciplines van het bedrijfsleven.

Ten behoeve van onze relaties verzorgen wij maandelijks meerdere kleinschalige workshops en seminars voor reflectie, en kennisuitwisseling.

Deze bijeenkomsten worden hoofdzakelijk door werkgroepen zelf geïnitieerd, en waar gewenst faciliteren en ondersteunen wij.

 

Daarnaast verbinden wij de opinieleiders, specialisten en hoogleraren in vele disciplines met hun doelgroepen en achterban in het werkveld.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het werkveld, de doelgroep en de op het betreffende werkveld gespecialiseerde kennisinstituten en universiteiten.

 

Ook is er een begeleidingsprogramma ontstaan voor promovendi om kennis in ontwikkeling te koppelen aan seniore expertise.

Wij mogen intern jaarlijks meerdere opleidingsplaatsen verschaffen in samenwerking met samenwerkende universiteiten en specialisten.

Top